Pondělí, 5 prosince, 2022

Prach ve stavebnictví z pohledu BOZP. Představuje riziko?

Více článků

Stavební prach se řadí mezi základní rizika v rámci BOZP na pracovišti v oboru stavebnictví. To vám jistě potvrdí i odborníci z firmy Extéria (o zkušenostech firmy či s firmou se dočtete na internetu v řadě referencích). Proč je důležité hodnoty stavebního prachu kontrolovat a jaká opatření podniknout?

Stavební prach jako běžné riziko ve stavebnictví

Stavební prach se ve stavebnictví vyskytuje velmi často. Pracuje s ním také BOZP, kdy se snaží pomocí vhodných ochranných pomůcek eliminovat hodnoty prachu. BOZP a PO mají za úkol nalézt rizika a přistoupit k jejich eliminaci v rámci pracoviště. Prach přitom může znamenat nepříjemný problém, který může negativně působit na lidské zdraví.

Toxický i křemičitý prach

Během stavebních úprav se vždy uvolňuje jistá míra prachových částic. Ty mohou být někdy jen mírně toxické, pokud tedy neobsahují oxid křemičitý. Zde se jedná o materiály, které jsou tvořeny zejména vápencem, sádrou, nebo také mramorem.

Dále se pak jedná o dřevěný prach, který se uvolňuje při obrábění a práci s tímto přírodním materiálem.

Křemičitý prach se vyskytuje v mnoha produktech ve stavebnictví. Jedná se nejen o cihly, maltu, nebo také dlaždice. Bohužel prach, který se uvolňuje z krystalického křemene, je příliš jemný. Jeho přítomnosti ve vzduchu si sice všimneme, ale při menší koncentraci se nám zdá možné v místnosti dýchat bez ochrany úst. Přitom právě tento druh prachu je velmi jemný a dokáže proniknout hluboko do plic. Jedná se tedy o polétavý prach.

Zdravotní rizika

S vdechováním prachu je spojena celá řada onemocnění. Může se jednat například o profesní astma, rakovinu, nebo také o chronickou obstrukční plicní poruchu.

Jak to vidí BOZP

Právě možná zdravotní rizika pro zaměstnance i civilisty, kteří se pohybují v okolí pracoviště, se snaží posuzovat a eliminovat BOZP. Bezpečnost na pracovišti je tak samostatným oborem. Cíl je jasný – minimalizace rizik, která jsou spojená s polétavým a dalším prachem na staveništi.

Zaměstnavatelé i zaměstnanci se v rámci BOZP snaží zajistit bezpečnost a dobré pracovní podmínky pro to, aby nedocházelo ke vdechování stavebního prachu.


Pro stavební materiál již nemusíte jezdit, můžete vše objednat přes specializovaný stavení web kutilmarket.cz.


- Reklama -události

Více článků autora

- Reklama -pr clanky

Nejnovější články